lichcongtac-187x1873congkhai-187x187thongtinmythuat-187x187trienlam-187x187tuyensinh1-187x1871

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I - năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 7/12)

newanimatedKết quả học tập của sinh viên các Khoa, Bộ môn – (cập nhật ngày 29/11/2017)

newanimated Thông báo lập danh sách CBVC, HĐLĐ  hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy  hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện  vật năm học 2017- 2018.

newanimated Học bổng chính phủ Nhật Bản tại Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản: CV_1400_DHH_HTQT

newanimated  Giới thiệu thông tin về du học Pháp: CV_1396_DHH_HTQT

newanimated Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019

newanimated Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo, cận nghèo năm học 2017 - 2018CV_1400_DHH_HTQT

newanimated Thông báo xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên - Năm học 2017 - 2018

 newanimated Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2018

newanimated Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế: QD_272_QD_DHH1

newanimated Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: QD_05_QD_DHH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Các Quyết định  về Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế: QD-Ban-thu-ky, QD-than-lap-cac-nhóm-chuyen-trach, QD-than-lap-Hoi-dong-TDG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Download: Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu vào Đại học Huế - năm 2017

- Tên trường: Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

- Ký hiệu trường: DHN

- Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0234.3 527 746    -  Fax: 0234.3527405    - E-mail: huefineart@gmail.com         - Website: http://hufa.edu.vn

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

- Khối thi: H 

- Ngày thi: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

Xem thông tin chi tiết tại đây image003-New

* Một số địa chỉ phòng trọ cho thí sinh có nhu cầu trong thời gian đến dự thi vào trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

* Thông tin về địa chỉ luyện thi năng khiếu

free vector